nedeľa, 24 jún 2018 10:52

Téma Slovanstva v hudobno-dramatickom podaní

Autor: Gabriela Avramová Autor: Gabriela Avramová

V polovici júna sa v priestoroch Kultúrnej sály Kriváň vo Vrútkach uskutočnil hudobno-dramatický program, v ktorom hlavnú úlohu mala umelecká interpretácia témy Slovanstva.

Podujatie pripravila Mestská knižnica Hany Zelinovej vo Vrútkach v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Maše Haľamovej z Martina. Roly účinkujúcich sa zhostili nielen žiaci hudobného odboru, ale aj ich pedagógovia.  Prostredníctvom poézie, piesní a hudby v sprievode premietanej videoprojekcie mali diváci možnosť  zažiť autentickú atmosféru  Slovanstva -  jeho zvykov, kultúry a umenia. Organizátori privítali prichádzajúcich hostí typickým slovanským zvykom - posypaním chleba soľou.

Prvou na zozname navštívených krajín bolo Rusko

Túto časť začala Bibiana Kuštárová s recitáciou diela List Tatiany, program pokračoval klavírnym vstupom od Samuela Mórica a blok zavŕšil spevokol Deep vocalis, ktorý zaspieval skladbu Tri ruské piesne. Ďalšou zástavkou na zozname slovanských krajín bola Česká republika. V časti o našich západných susedoch boli odspievané skladby od známych umelcov Bedřicha Smetanu a Antonína Dvořáka. Potleskom bola na záver odmenená recitácia básne Vodník od autora Karla Jaromíra Erbena, ktorú interpretovali Bibiana Kuštárová spolu s Miroslavom Glonekom a v klavírnom sprievode Aleny Glonekovej.

V poradí treťou oblasťou vzťahujúcou sa ku Slovanstvu bol Balkán

Tu odzneli tradičné macedónske, srbské a chorvátske piesne. V časti programu týkajúcej sa našich severných susedov - Poliakov - nechýbali skladby od skladateľa Frederika Chopina, ktoré zahrali na klavíri Lenka Mokrá a Samuel Móric. Prezentáciu poľskej kultúry doplnil Miroslav Glonek  recitáciou básne Hviezdy a piesňou Hej sokoly. Predposlednou slovanskou krajinou, ktorá bola zahrnutá do programu bolo Bulharsko. Tu odzneli piesne, poetický prednes od Teodory Zacharovej a hra na akordeóne v podaní Anny Kubindovej.

deepvrutky
deepvrutky
deepvrutky
deepvrutky

Záver programu patril prezentácii našej krajiny

Tvorcovia programu vybrali zvolili za vhodných reprezentantov našej kultúry Pavla Orságha Hviezdoslava, Eugeňa Suchoňa. Program symbolicky uzavrela skladba Najkrajší kút z autorskej dielne Gejzu Dusíka. Ďalšími vystupujúcimi boli komorný spevácky zbor Deep Vocalis, spevácka skupina Ostropestrec v zložení Teodora Zacharová, Miroslav a Alena Glonekovci v sprievode akordeóna na ktorom hrala Anna Kubindová. Moderátorskej taktovky sa ujala Bibiana Kuštárová a pôsobivú videoprojekciu, ktorá dopĺňala autentickosť podujatia pripravila Dušan Zachar. Po oficiálnej časti programu bola pre hostí pripravená slávnostná recepcia.