Staň sa spoluautorom nového loga! - TK Deep

  • Staň sa spoluautorom nového loga!

Staň sa spoluautorom nového loga!

Buď spolutvorcom a pomôž nám vytvoriť nové logo!

 

Je pre nás dôležité, poznať váš názor.
Nastal čas, aby sme zjednotili vzhľad a výpovednú hodnotu našich aktivít do nového loga.

Prosíme o vyplnenie dotazníka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeziSQDxmnaBxRF5d7_7Js4t8KB4b76eEN2xIwFrZFISmRofQ/viewform