KRÁSNY VIANOČNÝ KONCERT „MALÝCH HUDOBNÍKOV“ - TK Deep

  • KRÁSNY VIANOČNÝ KONCERT „MALÝCH HUDOBNÍKOV“

KRÁSNY VIANOČNÝ KONCERT „MALÝCH HUDOBNÍKOV“

13. decembra 2023 tkdeep_marta Comments Off

V utorok 12.12.2023 sa v budove Deep Dance Centra na Ľadovni odohral krásny hudobný koncert žiakov hudobného odboru SZUŠ Deep. Odprezentovali tu svoju prácu v tomto krásnom predvianočnom čase nadaní žiaci pod vedením svojich skúsených pedagógov. 

Opäť sa ukázalo, že precízna príprava našich pedagógov doniesla svoje ovocie. Okrem plynulej organizácie a prípravy mali rodičia, starí rodičia a rodinní príslušníci možnosť vidieť, aké pokroky robia ich ratolesti v rámci štúdia hudobnej výchovy. Koncert každého hosťa dostal do vianočnej nálady, steny budovy zdobili vianočné práce detí výtvarného odboru a celá budova bola naladená v krásnej vianočnej atmosfére. 

Na koncerte doprevádzali niektorých žiakov aj ich pedagógovia, ktorí majú veľkú zásluhu na rozvoji talentu týchto detí. Bohatý program spestrila hra na rôznych hudobných nástrojoch, ako je klavír, husle, keyboard, bicie, gitara, akordeón, heligónka, ale aj harfa a spev.  Celý program moderovala učiteľka literárno-dramatického odboru, Simonka Bagalová, ktorá toto nádherné podujatie spestrila aj svojim spevom v skladbe od ABBA (Mamma Mia) na konci programu. Spolu so svojim pedagogickým kolegom Mirkom Stachom (hra na gitaru) hudobne doprevádzali náš „multi-talent“ Zojku Jančovičovú v hre na bicích nástrojoch. 

Toto vystúpenie úspešne ukončilo koncert a odozvy od rodičov a rodinných príslušníkov boli plné pozitívnych reakcií a týmto možno zhodnotiť, že aj tento raz išlo o skvelé podujatie, kde nebola núdza o nevšedné umelecké zážitky nesmierne talentovaných detí zo SZUŠ Deep.