Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie je vzdelávanie, v ktorom učiteľ a študujúci sú oddelení v čase alebo mieste, prípadne aj v čase aj v mieste naraz.
Vzdelávanie je poskytované na diaľku cez internet alebo prostredníctvom videí, zadaní, úloh a materiálov
zasielaných cez rôzne komunikačné kanále ( sociálne siete, e – mail…).

Oznam

Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej

Vás srdečne pozýva na Májové soireé – komorný koncert hudobníkov

(spev, klavír, gitara, bicie)
19.5.2022 o 16:30
koncertnej sále SZUŠ Maše Haľamovej
Tešiť sa na Vás budú žiaci a študenti hudobného odboru