SZUŠ Žabokreky

O vzdelávanie v SZUŠ DEEP DANCE CLUB Žabokreky sa starajú skúsení
pedagógovia s dlhoročnou praxou a preukázateľnými výsledkami svojej
činnosti. Žiaci a študenti sú po absolvovaní školy plnohodnotne
pripravení na ďalšie štúdium odborov umeleckého vzdelávania na stredných
školách, konzervatóriách, a taktiež pripravuje študentov na štúdium na
vysokých školách pedagogického a umeleckého zamerania. Vo svojom
vzdelávaní uplatňuje projektové vyučovanie, školský vzdelávací program
(ŠVP), medziodborové vzťahy v spolupráci pri niektorých spoločných
akciách, výstavách a vystúpeniach.
Výučba prebieha na Základnej škole v Žabokrekoch a na rôznych
elokovaných pracoviskách, ktoré patria pod SZUŠ Deep Dance Club
Žabokreky. Naši pedagógovia tam majú k dispozícii priestory, ktoré môžu
využívať na výučbu detí prihlásených do jednotlivých odborov.

Súkromná základná umelecká škola DEEP DANCE CLUB Žabokreky pôsobí v
systéme umeleckého vzdelávania a venuje sa špecializovanej odbornej
výchove žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu.

ADRESA ŠKOLY

Súkromná základná umelecká škola
DEEP DANCE CLUB,
Žabokreky 54
Žabokreky 038 40

ZRIAĎOVATEĽ

DEEP DANCE CLUB o.z
IČO: 50934848
Sídlo: Maše Haľamovej 21, Martin 036 01

KONTAKTY NA KLIENTSKÉ CENTRUM

Odbory, zápisy a iné informácie
mobil: 0948 210 000
e-mail: deeprecepcia@gmail.com

Riaditeľ

Mgr. Adriana Vrabcová
mobil: 0948 903 942
e-mail: skoladeep@gmail.com
iné: +421 948 410 504