1Q6A4026

Tento odbor je najmladším z odborov SZUŠ Deep Martin a teší sa čoraz väčšej obľube zo strany žiakov. Prostredníctvom štúdia si žiak kultivuje svoje dramatické, prednesové, rečové a taktiež aj pohybové schopnosti. Pri výučbe sa plynulo spájajú praktické schopnosti dieťaťa (interpretácia a tvorivosť) spolu s psychickou zložkou osobnosti. Na hodinách sa vyučuje hravou a zážitkovou formou. Žiaci spolu s pedagógom pravidelne usporadúvajú besiedky v kamennej budove, na ktorej prezentujú pred očami publika. Neoddeliteľnou súčasťou besiedok sú kulisy, kostýmy a rekvizity autenticky dotvárajúce atmosféru divadelného predstavenia.

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Po ukončení primárneho umeleckého vzdelania žiak získa základy dramatickej improvizácie, komunikačných schopností  a má vypestovaný pozitívny vzťah ku literatúre, dráme a poézii.

Žiak dokáže spontánne vyjadrovať formou dramatickej hry jednotlivca i v  kolektíve, rozvíja svoje hudobno-pohybové schopnosti, rytmické cítenie, predstavivosť, tvorivosť, fantáziu, rečový a hlasový prejav. Štúdium komplexne rozvíja správny spôsob artikulácie, prácu s mimikou, gestami a hereckým výrazom v javiskom priestore.

Po absolvovaní nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania žiak ovláda základné techniky hereckej práce – rečový a hlasový prejav, správnu artikuláciu, prácu s mimikou, gestom a hereckým výrazom. Okrem toho má osvojené základy pohybového prejavu, pohyb v javiskovom priestore, pantomímy, má zmysel pre vyjadrenie dramatického konfliktu. Po úspešnom absolvovaní je žiak plnohodnotne pripravený na ďalšie štúdium na konzervatóriách a školách podobného umeleckého zamerania.

Kontaktná osoba

Vedúca odboru – Simona Bagalová , DiS. art.