Výučba hudobného odboru prebieha v individuálnej forme na Základnej
škole v Žabokrekoch a na rôznych elokovaných pracoviskách, ktoré patria
pod SZUŠ Deep Dance Club Žabokreky. Naši pedagógovia tam majú k
dispozícii priestory, ktoré môžu využívať na výučbu detí prihlásených do
jednotlivých odborov. Kvalifikovaní pedagógovia vyučujú deti od šiestich
rokov spev (ľudový, klasický, popový…) a hru na rôzne hudobné nástroje
(gitara, klavír, keyboard). Na koncertoch a besiedkach žiaci kultivujú
svoj hudobný prejav a zlepšujú svoje schopnosti vystupovať pred
publikom.