Kvalifikovaní pedagógovia vyučujú žiakov spev (ľudový, klasický, popový…) a hru na rôzne hudobné nástroje (gitara, klavír, keyboard, saxofón, bicie, husle a flauta).
Na koncertoch a besiedkach žiaci kultivujú svoj hudobný prejav a zlepšujú svoje schopnosti vystupovať pred publikom.