Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy žiaka. Predstavuje komplexný spôsob spoznávania sveta všetkými zložkami osobnosti(senzibilita, intelekt, fantázia…) a predstavuje rozvoj jedinečnosti osobnosti dieťaťa. Žiaci sú prijímaní na výtvarnú výchovu od piatich rokov. Vyučovanie je organizované formou hravých výtvarných činností sprostredkujúcich spoznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov, materiálového využitia v spojení so spontánnym vyjadrovaním. Od hravého výtvarného prejavu žiaci postupne prechádzajú k zámernému vyjadrovaniu k objektívnej skutočnosti a abstrakcie.

Novinkou pre šk. rok 2023/2024 sú Základy počítačovej grafiky. Absolventovi uľahčí prácu v grafických programoch, ako sú Adobe Photoshop, Ilustrátor, InDesign a pod.

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Štúdium zahŕňa disciplíny

 • Kresba

  základy kresby, použitie suchých a mokrých kresliarskych techník

 • Maľba

  teória farieb, techniky, nástroje, kombinovanie maliarskych techník

 • Grafika

  grafický výraz, jednoduché grafické techniky (monotyp, tlač z koláže, slepotlač, frotáž, linoryt, počítačová grafika…)

 • Modelovanie

  základy práce s hlinou a keramikou

 • Dekoratívne zručnosti

  zručnosti v práci s papierom, sklom a inými materiálmi

 • Priestorové vytváranie

Prípravné štúdium

je určené pre deti predškolského veku. Vyučovanie prebieha raz do týždňa (2 x 45 minút) v dĺžke maximálne 2 rokov. Zahŕňa plošné aj priestorové výtvarné činnosti s dôrazom na spontánny detský výtvarný prejav.

Po ukončení primárneho vzdelávania má žiak osvojené základné vyjadrovacie prostriedky (farba, línia, bod a svetlo) a získal základné zručnosti a návyky v oblasti výtvarníctva, základných výtvarných postupov, práce s materiálom a techník formou hry. Žiak získal schopnosť dlhodobejšej práce na svojom výtvarnom vyjadrení.

Základné štúdium 1. stupeň

Druhá časť 1. stupňa základného štúdia druhá časť základného štúdia výtvarného odboru zodpovedá veku 11 až 15 rokov. Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe absolvovania prvej časti 1. stupňa základného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Štúdium obsahuje kreslenie, maľovanie, grafiku, modelovanie, fotografiu, dizajn, elektronické médiá, priestorové vytváranie, akčné vytváranie, základy architektonicko-priestorového vytváranie, video a animáciu – proporcionalitu jednotlivých zložiek volí učiteľ na základe podmienok školy a profilácie žiakov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Žiaci sa oboznamujú s dejinami umenia a aj s novodobými i súčasnými tendenciami.

Prvá časť 1. stupňa základného štúdiavýtvarného odboru zodpovedá veku 7 – 10 rokov. Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe absolvovania prípravného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Pri štúdiu si žiaci osvojujú základné procesy, prostriedky a techniky výtvarných disciplín. Štúdium zahŕňa kreslenie, maľovanie, grafiku, modelovanie, priestorové a akčné vytváranie i zoznamovanie s multimédiami; primerane veku (prevažne formou výtvarnej intrepretácie) je žiakom sprístupňované i novodobé umenie.

Základné štúdium 2. stupeň

Štúdium zodpovedá stredoškolskému veku 16 – 19 rokov. Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe absolvovania 1. stupňa základného alebo rozšíreného štúdia alebo na základe prijímacej skúšky. Štúdium sa špecializuje na média alebo disciplína podľa zamerania žiaka, pričom je dôraz kladený na koncepčné myslenie, tvorivosť, zručnosti, informovanosť o aktuálnych tendenciách umenia a na kritickú sebareflexiu žiaka.

 

Štúdium pre dospelých

Individuálny študijný program v rámci skupinového vyučovania, zameraný na prehĺbené štúdium (s možnosťou špecializácie) alebo na prípravu na ďalšie štúdium výtvarnej profesie. Program môže byť zameraný aj na ľudové umelecké remeslá a techniky s cieľom samostatnej tvorby v tejto oblasti alebo ako príprava na kvalitnú amatérsku tvorbu.

Rozšírené štúdium

Zodpovedá obsahu základného štúdia II., ale má väčšiu časovú dotáciu s možnosťou dôkladnejšieho venovania sa zvolenému médiu alebo disciplíne. Je určená najmä žiakom, ktorí sa pripravujú na talentové skúšky na vysokú školu v študijných odboroch výtvarné umenie, dizajn, reštaurovanie alebo architektúra. Súčasťou štúdia sú znalosti z dejín zvoleného odboru, znalosti súčasného umenia a rozvíjanie kritického myslenia a sebareflexie.

Kontaktná osoba

Vedúca odboru – MgA. Mária Fúčelová