Kysucké Nové Mesto

Žabokreky

Valča

TANEČNÝ ODBOR

kontaktná osoba: Baranová Gabika
e-mail: baranova04@gmail.com
telefónne číslo: +421 905 509 225

Tanečný odbor
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
0948 224 281

Tanečný odbor
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
0948 224 281

SK94 5600 0000 0080 5340 7003

SK94 5600 0000 0080 5340 7003

SK94 5600 0000 0080 5340 7003