Varín
A. Stodolu
Povina
Gorkého
Žabokreky
Valča
Hurbanova
Sučany
Dolinského