ZŠ Hurbanova

Evanjelická spojená škola Martin

ZŠ SNP Sučany

ZŠ Zvolenská

Tanečný odbor Hudobný odbor Výtvarný odbor

Tanečný odbor Hudobný odbor Výtvarný odbor

Tanečný odbor Hudobný odbor Výtvarný odbor

Tanečný odbor Hudobný odbor Výtvarný odbor

mail: skoladeep@gmail.com
+421 948 903 942 
+421 948 224 281

mail: skoladeep@gmail.com
+421 948 903 942 
+421 948 224 281

mail: skoladeep@gmail.com
+421 948 903 942 
+421 948 224 281

mail: skoladeep@gmail.com
+421 948 903 942 
+421 948 224 281

IBAN: SK09 5600 0000 0030 1056 7004