Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie je vzdelávanie, v ktorom učiteľ a študujúci sú oddelení v čase alebo mieste, prípadne aj v čase aj v mieste naraz.
Vzdelávanie je poskytované na diaľku cez internet alebo prostredníctvom videí, zadaní, úloh a materiálov
zasielaných cez rôzne komunikačné kanále ( sociálne siete, e – mail…).

Pri nástupe do škôl a školských zariadení je potrebné :
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Oznámenie o výnimke z karantény

Oznam

Súkromná základná umelecká škola DEEP DANCE CLUB Bystrička spúšťa vyučovanie 2. septembra 2021

pričom organizácia školského roku bude prebiehať podľa nariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/