Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy žiaka.
Od hravého výtvarného prejavu žiaci postupne prechádzajú k zámernému vyjadrovaniu k objektívnej skutočnosti a abstrakcie.
Štúdium zahŕňa disciplíny: kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti, priestorové vytváranie.

  • podporujeme prirodzený záujem o efektívne využitie voľného času detí a mládeže
  • vedieme deti a mládež k zdravému životnému štýlu
  • pracujeme na podpore a rozvíjaní talentu
  • podporujeme vnútornú motiváciu a radosť detí z ich prirodzeného pohybu