• SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MAŠE HAĽAMOVEJ SA MÔŽE POCHVÁLIŤ ÚSPECHOM ZO SÚŤAŽE AMFO

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MAŠE HAĽAMOVEJ SA MÔŽE POCHVÁLIŤ ÚSPECHOM ZO SÚŤAŽE AMFO

8. júna 2022 admin_run Comments Off

AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973 (v rokoch 1973-2005 pod názvom AMFO a DIAFOTO).

Súťaž je určená pre všetky vekové skupiny – I. do 15 rokov, II. od 15 do 25 rokov, III. nad 25 rokov, autori súťažia v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, cykly a seriály, experiment.

Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej Martin sa postarala o zisk Čestných uznaní, ktoré boli odovzdané žiakom výtvarného odboru pod vedením MgA. Márie Fúčelovej: Dominik Masár, Janka Hanakovičová, Kristína Mikulášová, Dávid Ciňo.

Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností, vizuálnej gramotnosti a umeleckoodborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby. Základnými hodnotami súťaže sú ľudskosť, rôznorodosť a autentickosť.