Deň učiteľov - TK Deep

  • Deň učiteľov

Deň učiteľov

Vo štvrtok, dňa 30.4.2023 sa v budove Deep Dance Centra uskutočnil spoločný koncert všetkých pedagógov SZUŠ Deep. Odprezentovali sa na ňom pedagógovia hudobného, výtvarného, ale aj tanečného odboru. 

Koncert bol odprezentovaný ku sviatku všetkých učiteľov. Podujatia takéhoto druhu poskytujú nielen žiakom, ale aj učiteľom dostatočný priestor na ukážku svojho úžasného povolania. Učitelia mali možnosť bez stresu a zbytočného strachu takýmto spôsobom odprezentovať svoju prácu pred svojimi žiakmi, ale aj rodičmi. 

Po skončení hudobného a tanečného koncertu sa odprezentovala výstava výtvarných prác, kde boli predstavené krásne diela našich skúsených pedagógov výtvarného odboru. 

Bodkou tejto jarnej atmosféry a zároveň koncertu bolo poďakovanie všetkým učiteľom od riaditeľky SZUŠ Deep Adriany Vrabcovej a od zriaďovateľa, pána Miroslava Frola. Ten odovzdal všetkým učiteľom krásny jarný tulipán, ako vďaku za ich tvorivú a obetavú prácu. „Veď práca učiteľa nie je len povolaním, ale aj poslaním“ dodal na záver Miroslav Frolo. 

leave a comment