Mikuláš aj tento rok zavítal medzi naše nadané deti zo SZUŠ DEEP - TK Deep

  • Mikuláš aj tento rok zavítal medzi naše nadané deti zo SZUŠ DEEP

Mikuláš aj tento rok zavítal medzi naše nadané deti zo SZUŠ DEEP

13. decembra 2023 tkdeep_marta 0 Comments

Čas plynie ako voda, ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas. Čas plný očakávaní a radosti, kedy sa všetci tešíme na Vianoce. Ale ešte pred tým, netrpezlivo očakávame príchod Mikuláša, ktorý na naše deti zo SZUŠ Deep nezabudol ani tento rok. Opäť po roku k nám zavítal pán s bielymi vlasmi, bielou bradou, červeným plášťom a plným košíkom dobrôt. 

Dňa 6.12.2023 zorganizovala SZUŠ Deep vianočnú besiedku tanečného odboru. Tak ako zvyčajne, aj teraz sa zapojilo aj SCVČ TK Deep a usporiadalo obľúbenú tradičnú akciu Mikuláš, ktorá sa spolu s besiedkou konala v priestoroch Deep Dance Centra. 

Ako býva dobrým zvykom, Mikuláš zavítal na besiedku tých najmenších, a to deti prípravného štúdia a tanečníkov z MINI kategórie. Tam sa okrem tanečného odboru odprezentovali aj deti hudobného a literárno-dramatického odboru. Steny budovy zdobili „vianočné“ diela našich umelcov z výtvarného odboru.

No spolu s Anjelom nezabudli ani na deti ostatných odborov a prišli ich pozrieť na hodiny ich „talentu“. Mikuláš pochválil všetky talentované deti, potešil ich a priniesol im plné vrece sladkostí. Ako je už zvykom, deti si museli všetko zaslúžiť a ukázať svoj talent. 

Tie dokázali, že si mikulášsku nádielku zaslúžia. Všetky sprievodu z nebies ukázali, čo sa naučili počas výučby. Na záver besiedky Mikuláš spolu s moderátorkou programu Simonkou Bagalovou všetkým poprial krásne a pokojné Vianočné sviatky, prežité v pokoji, láske a hlavne v zdraví. Aj my Vám všetkým želáme, aby sa Vám v tomto predvianočnom zhone podarilo trošku spomaliť, myslieť viac jeden na druhého.

leave a comment