VÝNIMOČNÝ VEČER SPOJENÝ S OSLAVOU 15. VÝROČIA SCVČ TK DEEP - TK Deep

  • VÝNIMOČNÝ VEČER SPOJENÝ S OSLAVOU 15. VÝROČIA SCVČ TK DEEP

VÝNIMOČNÝ VEČER SPOJENÝ S OSLAVOU 15. VÝROČIA SCVČ TK DEEP

2. novembra 2022 tkdeep_marta 0 Comments

Koncom októbra sa uskutočnila v priestoroch Divadla DEEP oslava 15. výročia založenia Súkromného centra voľného času TK DEEP. Na tomto podujatí sa odprezentovali nadaní pedagogickí zamestnanci a žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy DEEP. Podujatie sa uskutočnilo s podporou mesta Martin.

Program podujatia začal hudobný odbor. Predstavili sa hrou na hudobný nástroj: klavír, bicie, husle. Svoj spevácky talent tiež predviedli učitelia v nejednej piesni. Po hudobnom vstupe prišiel na rad tanečný odbor. Tento blok odštartovali talentovaní tanečníci a tohtoroční majstri sveta zo Švédska, kde získali 6 titulov majstra sveta, 1 titul vicemajstra sveta a 2 tituly II. vicemajstra sveta. Celý program bolo na čo pozerať a na tvárach účinkujúcich, aj divákoch bolo vidieť dojatie z vydareného vystúpenia. Vystavené výtvarné diela pedagógov výtvarného odboru zdobili foajé Divadla DEEP.

Celý koncert bol krásnym kultúrnym zážitkom a pani riaditeľka SCVČ TK DEEP sa poďakovala a ocenila s pánom Frolom dlhoročných vedúcich ZÚ za ich krásnu, oddanú prácu s deťmi a mládežou.

Záver podujatia patril opäť pani riaditeľke, ktorá sa poďakovala všetkým zúčastneným a za nádherný umelecký zážitok účinkujúcich.

„Teší nás, že aj takéto podujatia sú podporované mestom Martin a mesto sa tak zúčastňuje na rozvoji nejedného talentu aj v Súkromnom centre voľného času TK DEEP, za čo mu patrí veľké poďakovanie,“ dodáva zriaďovateľ Miroslav Frolo na záver.

leave a comment