• KONCERTOM UKONČILI ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK

KONCERTOM UKONČILI ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK

30. júna 2022 admin_run Comments Off

Koncom mája sa uskutočnil v priestoroch Domu odborov Strojár v Martine záverečný koncert Súkromnej základnej umeleckej školy Maše Haľamovej. Rovnako ako počas minulých ročníkov išlo o prezentáciu celoškolskej ročnej práce žiakov a ich pedagógov. Podujatie sa uskutočnilo s podporou mesta Martin.

Program koncertu začal výtvarný odbor. Pre divákov bola pripravená zaujímavá videoprezentácia výtvarných prác žiakov. Hneď po výtvarnom odbore prišli na rad mladí hudobníci, ktorí sa predstavili hrou na hudobný nástroj: akordeón, klavír, bicie, gitara, husle a flauta. Svoj talent tiež predviedli speváci v nejednej piesni. Tanečný blok odštartovali tí najmenší. Program gradoval divácky zaujímavými vstupmi z tanečného a hudobného odboru. Celý koncert bolo na čo pozerať a na tvárach účinkujúcich ba aj divákoch bolo vidieť dojatie z vydareného vystúpenia.

Záver koncertu bol ukončený nástupom všetkých účinkujúcich a pedagógov na pódium, kde prebiehalo spoločné poďakovanie za odvedenú prácu. Poďakovanie padlo aj na adresu rodičov, ktorí trpezlivo podporujú svoje deti vo voľnočasových aktivitách.

„Teší nás, že aj takéto podujatia sú podporované mestom Martin a mesto sa tak zúčastňuje na rozvoji nejedného talentu aj v Súkromnej základnej umeleckej škole Maše Haľamovej, za čo mu patrí veľké poďakovanie,“ dodáva zriaďovateľ Miroslav Frolo na záver.