„MALÍ HERCI“ ZO SZUŠ DEEP SA PREDVIEDLI V KRÁSNOM DIVADELNOM PREDSTAVENÍ  - TK Deep

  • „MALÍ HERCI“ ZO SZUŠ DEEP SA PREDVIEDLI V KRÁSNOM DIVADELNOM PREDSTAVENÍ 

„MALÍ HERCI“ ZO SZUŠ DEEP SA PREDVIEDLI V KRÁSNOM DIVADELNOM PREDSTAVENÍ 

26. apríla 2024 tkdeep_marta 0 Comments

Dňa 24.4.2024 sa v budove Deep Dance Centra odohralo krásne divadelné predstavenie žiakov literárno-dramatického odboru Súkromnej základnej umeleckej školy DEEP. Táto krátka komediálna rozprávka niesla názov „Princezné na vydaj“ a skončila sa netradične, s nie úplne štandardným koncom. 

Starý kráľ sa sťažuje svojmu šašovi, čo mu robí najväčšiu starosť. Nedajú mu spať jeho dve dcéry, ktoré nie a nie sa vydať. Staré dievky, ktoré majú už takmer tridsať rokov. Nájde sa ešte niekto, kto by ich chcel?

Kráľ sa rozhodne dať do novín inzerát, v ktorom sľubuje potenciálnym ženíchom aj bohaté veno. Na túto návnadu sa chytia dvaja mládenci: Ďuro a Jano. Pytačky dopadnú nie, ako si to každý predstavuje, nakoľko si táto štvorica očividne nepadla do oka. 

Cieľom výučby literárno-dramatického odboru na SZUŠ DEEP v Martine je podporiť sebavyjadrenie dieťaťa pomocou tvorivej dramatiky. Žiaci sa na hodinách tohto odboru vyjadrujú pohybom, mimikou a slovom. Tvoria, hrajú divadlo. Pracuje sa s literatúrou v podobe scenára. Veľký dôraz sa kladie na správnu artikuláciu  a rozvíjanie hlasového potenciálu u dieťaťa. 

Venuje sa klasickému prednesu, no dôraz sa kladie na dramatizáciu, vyjadrenie myšlienky, či pocitu cez gestá a pohyby.
Na vyučovaní „mladí herci a herečky“ tvoria cvičné etudy na zadanú tému. V dramatickej hre nielen hrajú, ale aj zažívajú konkrétne životné situácie. Počas hodín absolvujú rôzne uvoľňovacie cvičenia a hrajú pohybové hry.
Divadelník sa na samotnej hre učí, ako sa správať na javisku a vystupovať pred publikom. O to sa snaží naša skúsená pedagogička herectva, Simona Bagalová, DiS. art., ktorá spoločne so žiakmi tohto odboru pravidelne usporadúva rôzne divadelné predstavenia, na ktorých sa prezentujú žiaci pred očami publika. Neoddeliteľnou súčasťou predstavení sú kulisy, kostýmy a rekvizity autenticky dotvárajúce atmosféru divadelného predstavenia.

“Deti podali fantastický výkon a roztlieskali celé obecenstvo, ktoré tvorili väčšinou rodičia, rodinní príslušníci a priatelia týchto talentovaných žiakov. Som vďačná, že za ten dlhý čas fungovania SZUŠ Deep sme otvorili tento odbor v roku 2012 a poskytli tak šancu ukázať sa v tom najlepšom dramatickom svetle množstvu „malých“ hereckých talentov.“ Priblížila na záver pyšná učiteľka a zároveň vedúce tohto odboru, Simona Bagalová. 

leave a comment